Demolice KD Inwest proběhla nezákonně

Dne 7.6.2013 konečně rozhodl Krajský soud v Plzni o naší správní žalobě proti demoličnímu výměru na KD Inwest, kterou jsme podali 4.4.2012. Rozsudek včetně odůvodnění nám byl doručen 21.6.2013. Krajský soud naší žalobě vyhověl, usnesení magistrátního stavebního úřadu zrušil a uložil mu tak znovu demolici projednat (přesně řečeno musí opakovat řízení od okamžiku našeho odvolání do demoličního výměru). Fakticky to znamená, že demoliční výměr není pravomocný, a tedy Amádeus Plzeň dům zbořil protizákonně.

Soud žalobě vyhověl ve všech podstatných bodech naší argumentace:

a) pokud se ekologické občanské sdružení přihlásí do řízení, je účastníkem až do té doby, než se o jeho účasti nějak rozhodne,

b) pokud stavební úřad do řízení ekology nechce, musí o tom zvlášť rozhodnout a svoje rozhodnutí odůvodnit, nemůže je jen tak bez ničeho vykázat,

c) stavební úřad nemůže ani dělat, že si prostě ekologů v řízení nevšímá a k jejich připomínkám nepřihlíží, aniž by provedl důkladnou úvahu, proč je v řízení nechce, proč podle jeho názoru není ochrana životního prostředí v tomto řízení dotčena a aniž by o tom nějak rozhodl a svoje rozhodnutí odůvodnil. Každé takové rozhodnutí o účasti lze samozřejmě napadnout odvoláním a později i žalobou.

Doufáme, že místní stavební úřady pochopí, že jde o precedens, a že nelze jen tak vyhazovat z řízení přihlášené účastníky. Škoda jen, že to trvalo rok a že ten barák už dávno nestojí. Škoda jen, že v tomto případě stavební úřad už nerozhodne o povinnosti obnovit předešlý stav. Bylo by hezké, kdyby Amádeus musel postavit ten dům zpátky, když už si ho nezákonně zbořil. Doufáme, že Krajský soud v příštím sporu už žalobě přizná odkladný účinek, aby se u takhle velkých věcí nebořilo (nebo nestavělo) dřív, než soud přezkoumá, jestli stavební řízení proběhlo v pořádku. Těšíme se na pokračování tohoto nekonečného příběhu.

Celý rozsudek ke stažení pro zájemce zde:

rozsudek_zrušení demolice

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Leave a Reply