Územní řízení ke CORSO Plzeň pokračuje

Ač se to může zdát nepravděpodobné, územní řízení ke CORSO Plzeň bylo opět zahájeno a po několika veletočích týkajících se podjatosti plzeňského magistrátu je věc zase v kompetenci zdejšího stavebně-správního odboru. Přestože bylo ze strany vedení města jednu chvíli tvrzeno, že podjatí jsou, nakonec jim Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlilo, že to tak vlastně ani není, a  řízení se zase vrací domů po kratší epizodě v Rokycanech.

Mezitím uběhlo spoustu vody a než se vyřešila podjatost a kdo by měl v územním řízení pokračovat, stačila vypršet nájemní smlouva na městské pozemky, respektive vešla v účinnost klauzule, že pokud investor nesplní regulační podmínky do 30.6.2013, nájem zaniká a na městských pozemcích se stavět nemůže. Smlouva je sice napsaná tak nešikovně, že připouští dvojí výklad a Amádeus se samozřejmě drží výkladu, že nájem stále trvá.  O to se teď město s investorem soudí na půdorysu žaloby města o vyklizení městských pozemků.

Ani Kontrolní skupina.cz ale nespí a dne 14/11/2013 jsme podali stavebnímu úřadu návrh na zastavení územního řízení, když bylo zahájeno na základě nezákonné resp. nepřípustné žádosti. To proto, aby měl stavební úřad formální podnět, kterým se musí obsahově zabývat, i když by na tento závěr měl přijít sám, když někdo chce stavět na cizích pozemcích, ke kterým nemá ani jiný titul. Dne 30/11/2013 jsme pak reagovali na to, jak se Amádeus Plzeň a.s. postavil k našim březnovým námitkám do územního řízení, neboť má pocit, že jej naše sdružení šikanuje. K tomu se ale musíme ohradit. Účelem našich podání nikdy nebylo někoho šikanovat, jen se snažíme důsledně bojovat o to, aby řízení proběhlo zákonně a ničeho nebylo opomenuto. Jsme takto připraveni pokračovat i v následujících letech.

Pro zájemce o podrobné studium kauzy jsou naše podání zde:

návrh na zastavení řízení

replika k vyjádření Amádea Plzeň a.s. k námitkám

Má-li někdo zájem se podívat do celého spisu k územnímu řízení, nechť se na nás obrátí, vystavíme mu plnou moc a s tou ho úředníci nebudou moci vyhnat, neb bude nahlížet do spisu jako účastník řízení pod našimi křídly.

Posted in kauzy | Leave a comment

Leave a Reply