Kontrolní skupina.cz

Sdružení bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno dne 25.8.2011

Cíle sdružení dle stanov:

  • ochrana životního prostředí, přírody a krajiny,
  • ochrana kvality veřejného prostředí ve městech a podpora opatření zlepšujících kvalitu života ve městech, ochrana kulturního bohatství,
  • podpora demokratického rozhodování na úrovni orgánů veřejné správy a podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni.
Základní kontakty:
Petr Pelcl, jednatel sdružení
+420 725 800 820
info@kontrolniskupina.cz
Adresa pro doručování:
ID datové schránky:  c2h27fq
Raisova 14
Plzeň
PSČ 301 20
Bankovní spojení: 2747405339/0800

Leave a Reply