Kontrolní skupina.cz

Sdružení bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno dne 25.8.2011

Cíle sdružení dle stanov:

  • ochrana životního prostředí, přírody a krajiny,
  • ochrana kvality veřejného prostředí ve městech a podpora opatření zlepšujících kvalitu života ve městech, ochrana kulturního bohatství,
  • podpora demokratického rozhodování na úrovni orgánů veřejné správy a podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni.

Leave a Reply