Průtah I/27, etapa Karlovarská – Přemyslova

Kontrolní skupina.cz se pustila do další kauzy. Vypadá to na stejně napínavou záležitost jakou bylo CORSO, i když mobilizace obyvatelstva se zatím nedá očekávat. Většina z Vás naši aktivitu už nejspíš zachytila, jen zde informace zatím chyběly. Naše resty proto zčásti napravujeme.

Expozice: Slunce se šplhá nad monstrózní estakádu údolím Mže, v zaústění do Karlovarské vysoká 20 m, tedy jako průměrný sedmipatrový dům. To vše přímo uvnitř významného krajinného prvku Lochotínský park (registrován ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, kontrolní otázka, kolik je celkem VKP na katastru města?). Na druhé straně u Kalikovského mlýna se estakáda krčí na pouhých 14 metrech. Tam si to ale vynahradíme překrásnou mimoúrovňovou křižovatkou, jejímž smyslem je (chtělo by se zakřičet “surprise”) – napojený Kalikovský mlýn. Další varianta vede přímo přes tréninkové hřiště FC Union, v zásadě pod okny restaurace “Na potravinách”. Na terase sedící skalní viktoriáni si budou moci užívat radost z kolemjedoucích 20 tisíců automobilů.

Vybíráme několik drobností z našeho vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí a posudku. Děkujeme zpracovatelům odborných oponentur, na jejichž základě vzniklo. Už teď však prozradíme pointu, že kladné Stanovisko od krajského úřadu záměr samozřejmě obdržel i přes řadu právních i věcných vad dokumentace.

a) Záměrem dojde k nenávratnému porušení krajinně cenného území, přímo se zasahuje do významného krajinného prvku (Lochotínský park). Obdobné obavy sdílí rovněž Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně. Krajskému úřadu při vydávání Stanoviska je to ale jedno. Kilometrovka – jedna z nejvýznamnějších alejí v Plzni vůbec – vede těsné blízkosti záměru. Rekreační role údolí Mže fakticky zmizí.

b) V současnosti je hlukový limit překračován ve třech výpočtových bodech a po realizaci záměru bude překračován v pěti. Existuje judikatura – použili jsme ji již dříve v případu CORSO – že není možné do místa, kde jsou již teď překračovány limity umísťovat jakékoliv další záměry, které situaci dále zhoršují s odůvodněním, že “teď už je to stejně jedno”.

c) Zpracovatel posouzení používá hodnoty limitů tzv. “s přiznáním staré hlukové zátěže a 70/60 Db den/noc”. Tvrdí, že jde o “starou” silnici, kde je možné pracovat s vyššími limity, než je tomu u staveb nových. Přestože jde zcela zjevně o silnici novou i tyto zvýšené limity hluku překračuje. Také absurdně tvrdí, že jeden z měřících bodů je irelevantní, protože bude v případě realizace záměru zbourán. Asi došlo jenom nám,  že hluk se prostě přesune na nejbližší nezbouranou část domu, když  bude zbourána jen část činžovního bloku.

e) Zoologický průzkum i botanický průzkum byl proveden zcela nedostatečným způsobem a uvedená zjištění jsou v jasném rozporu s dosavadními mapování záměrem dotčených lokalit. Mapovat výskyt ptáků jediný den a ještě na konci září, když některé druhy už jsou prostě fuč, není moc odpovědné. Co se dá dělat, asi je na stavbu od posledního posouzení v roce 2001 kvalt.

f) Posouzení vlivů se nezabývá přítomností silně ohroženého druhu žluťucha žlutá, byť je v dotčené lokalitě dokumentován již 120 let. Zásah lokality jejího výskytu vyžaduje povolení výjimky, tu ale vydává rovněž krajský úřad, tak tam asi nebude problém.

Pro zájemce a nadšence opět naše podání k dalšímu využití nebo inspiraci ve wordu:

průtah_EIA_vyjádření_č.1

průtah_EIA_vyjádření_č_2

Stanovisko_krajský_úřad

eia_karlovarská-přemyslovská_podnět_mžp_přezkum

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Leave a Reply