Napište zastupitelům, ať se CORSO nemůže vrátit

Napište zastupitelům, ať představí Územní studii Americká – Sirková veřejnosti, než ji schválí!

CORSO odmítlo v referendu před téměř 5 roky více než 35 tisíc lidí. Na programu jednání zastupitelstva tento čtvrtek 26/10/17 je ke schválení předkládána územní studie, kterou chce město vymezit, co se na tomto místě smí postavit. Všichni, kdo budou chtít získat stavební povolení, budou muset prokázat, že jsou s územní studií v souladu. Proč nebyla představena veřejnosti, když jde  o tak kontroverzní téma? Proč se nemohli lidé nějak vyjádřit? Budí to dojem, že se narychlo předkládá, aby se mohla v tichosti schválit. Město ji nepochybně připravilo se vší odpovědností, ale proč nám ji nejdříve neukáže? Nový územní plán schválený loni stanovil jasné podmínky, za kterých se v území smí stavět a zároveň požaduje zpracování podrobnější územní studie, aby měl stavební úřad potřebný detail pro povolování staveb. Podmínky podle územního plánu jsou v zásadě v souladu s požadavky referenda. Územní studie právě vznikla. Není jí důvod tajit. Bez ní stejně nikdo nic nepostaví. Práva vlastníků se více než podle územního plánu omezit nemohou.

Studii si můžete stáhnout zde: Územní studie Americká-Sirková. Výkresy a vizualizace jsou na až na konci dokumentu.

Celý návrh usnesení zastupitelstva společně s dalšími podklady najdete zde (bod 27): Podklady na jednání zastupitelstva 26/10/17

Adresy všech zastupitelů stačí zkopírovat do řádku “Komu”: ’RSDr. Ing. Karel Kvit’ <karelkvit@seznam.cz>, ‘Bartáková Eliška Mgr.’ <bartakovae@plzen.eu>, ‘Fišer Petr’ <fiser@plzen.eu>, ‘Gola Vlastimil Ing.’ <gola@plzen.eu>, ‘Mádlová Ivana PhDr. Ph.D. MBA’ <madlova@plzen.eu>, ‘Procházka David Mgr.’<prochazkad@plzen.eu>, ‘Rada Bohuslav Ing.’ <radab@plzen.eu>, ‘Zeman Pavel’ <zeman@plzen.eu>, ‘Šrámek Pavel Ing. MBA’<sramekp@plzen.eu>, ‘Šustáček Petr’ <sustacek@plzen.eu>, ‘Zarzycký Roman Mgr.’ <zarzycky@plzen.eu>, ‘Chalupný Michal Bc.’<chalupny@plzen.eu>, ‘Bis Jiří Ing.’ <bis@plzen.eu>, ‘Brabec Miroslav Mgr.’ <brabec@plzen.eu>, ‘Duchek Pavel Ing.’<duchekp@plzen.eu>, ‘Herinková Eva Bc.’ <herinkova@plzen.eu>, ‘Kotas Pavel Ing.’ <kotas@plzen.eu>, ‘Kuthan Jiří’<kuthan@plzen.eu>, ‘Osvald Petr Ing.’ <osvald@plzen.eu>, ‘Zrzavecký Martin’ <zrzavecky@plzen.eu>, ‘Boček Pavel MUDr.’<bocek@plzen.eu>, ‘Janouškovec Pavel Mgr.’ <janouskovec@plzen.eu>, ‘Náhlík Petr Ing.’ <nahlik@plzen.eu>, ‘Bystřická Jana’<bystrickaj@plzen.eu>, ‘Hrubeš František Dr. Mgr.’ <hrubes@plzen.eu>, ‘Štefanová Monika Magdalena’ <stefanova@plzen.eu>, ‘Štekl Václav Ing.’ <stekl@plzen.eu>, ‘Aschenbrenner Lumír Ing.’ <aschenbrenner@plzen.eu>, ‘Baxa Martin Mgr.’<baxam@plzen.eu>, ‘Čermák Jakub Mgr.’ <cermak@plzen.eu>, ‘Matoušová Helena’ <matousova@plzen.eu>, ‘Šindelář Pavel Mgr.’<sindelar@pmdp.cz>, ‘Šlouf David Bc.’ <slouf@plzen.eu>, ‘Šneberger Jiří Ing.’ <sneberger@plzen.eu>, ‘Trůková Eva’<trukova@plzen.eu>, ‘Uhlík Milan Ing.’ <uhlikm@plzen.eu>, ‘Dvořák Michal’ <dvorakmichal@plzen.eu>, ‘Chaloupek Václav Mgr.’<chaloupek@plzen.eu>, ‘Chvojka Petr’ <chvojkap@plzen.eu>, ‘Rösch Ludvík JUDr.’ <rosch@plzen.eu>, ‘Fluxa Jan PhDr.’<fluxa@plzen.eu>, ‘Jehličková Ilona Mgr.’ <jehlickova@plzen.eu>, ‘Suchý Petr Mgr.’ <suchy@plzen.eu>, ‘Vozobule Michal Mgr.’<vozobulem@plzen.eu>, ‘Ženíšek Ondřej Mgr.’ <zeniseko@plzen.eu>, ’Šupík Milan’ <supikmi@plzen.eu>

Funguje např. pro gmail / outlook / thunderbird / seznam ale i další.

Jako text e-mailu můžete použít například tohle:

“Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych Vás vyzval/a k odložení projednání bodu č. 27 Územní studie Americká – Sirková, který je plánován na 26/10/17. Jsem přesvědčen/a, že studie by měla být před svým schválením představena veřejnosti, tak aby lidé měli možnost se k ní nějakým vhodným způsobem vyjádřit. Projekt CORSO odmítlo v místním referendu více než 35 tisíc lidí. Opravdu jste přesvědčeni, že je nutné narychlo studii schválit, když jde o tak kontroverzní téma? Za minimum slušnosti bych považoval/a alespoň několikaměsíční výstavu v ulicích města. Podobná zpupnost politiků, kteří nehledí na zájem veřejnosti, a z toho pramenící pocit, že jsou úplně odtržení od normálního života, žene lidi do náruče antisystémových stran. Opravdu máte v úmyslu zamést pod koberec názor 35 tisíců lidí, kteří žijí v našem městě? Jsem přesvědčen/a, že studie je zpracována městem velmi odpovědně, a proto není důvod ji schovávat. Nejdříve ji ukažte a až potom schvalujte! Od jejího schválení bude možné stavět jen tak, jak ona určí. Jsem přesvědčen/a, že plzeňská veřejnost si zaslouží ji vidět předem.

S pozdravem”

NAPIŠTE JIM. TEĎ HNED! ZÍTRA BUDE POZDĚ. MY UŽ JSME TO UDĚLALI.

Posted in kauzy | Comments Off

Průtah I/27, etapa Karlovarská – Přemyslova

Kontrolní skupina.cz se pustila do další kauzy. Vypadá to na stejně napínavou záležitost jakou bylo CORSO, i když mobilizace obyvatelstva se zatím nedá očekávat. Většina z Vás naši aktivitu už nejspíš zachytila, jen zde informace zatím chyběly. Naše resty proto zčásti napravujeme.

Expozice: Slunce se šplhá nad monstrózní estakádu údolím Mže, v zaústění do Karlovarské vysoká 20 m, tedy jako průměrný sedmipatrový dům. To vše přímo uvnitř významného krajinného prvku Lochotínský park (registrován ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, kontrolní otázka, kolik je celkem VKP na katastru města?). Na druhé straně u Kalikovského mlýna se estakáda krčí na pouhých 14 metrech. Tam si to ale vynahradíme překrásnou mimoúrovňovou křižovatkou, jejímž smyslem je (chtělo by se zakřičet “surprise”) – napojený Kalikovský mlýn. Další varianta vede přímo přes tréninkové hřiště FC Union, v zásadě pod okny restaurace “Na potravinách”. Na terase sedící skalní viktoriáni si budou moci užívat radost z kolemjedoucích 20 tisíců automobilů.

Vybíráme několik drobností z našeho vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí a posudku. Děkujeme zpracovatelům odborných oponentur, na jejichž základě vzniklo. Už teď však prozradíme pointu, že kladné Stanovisko od krajského úřadu záměr samozřejmě obdržel i přes řadu právních i věcných vad dokumentace.

a) Záměrem dojde k nenávratnému porušení krajinně cenného území, přímo se zasahuje do významného krajinného prvku (Lochotínský park). Obdobné obavy sdílí rovněž Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně. Krajskému úřadu při vydávání Stanoviska je to ale jedno. Kilometrovka – jedna z nejvýznamnějších alejí v Plzni vůbec – vede těsné blízkosti záměru. Rekreační role údolí Mže fakticky zmizí.

b) V současnosti je hlukový limit překračován ve třech výpočtových bodech a po realizaci záměru bude překračován v pěti. Existuje judikatura – použili jsme ji již dříve v případu CORSO – že není možné do místa, kde jsou již teď překračovány limity umísťovat jakékoliv další záměry, které situaci dále zhoršují s odůvodněním, že “teď už je to stejně jedno”.

c) Zpracovatel posouzení používá hodnoty limitů tzv. “s přiznáním staré hlukové zátěže a 70/60 Db den/noc”. Tvrdí, že jde o “starou” silnici, kde je možné pracovat s vyššími limity, než je tomu u staveb nových. Přestože jde zcela zjevně o silnici novou i tyto zvýšené limity hluku překračuje. Také absurdně tvrdí, že jeden z měřících bodů je irelevantní, protože bude v případě realizace záměru zbourán. Asi došlo jenom nám,  že hluk se prostě přesune na nejbližší nezbouranou část domu, když  bude zbourána jen část činžovního bloku.

e) Zoologický průzkum i botanický průzkum byl proveden zcela nedostatečným způsobem a uvedená zjištění jsou v jasném rozporu s dosavadními mapování záměrem dotčených lokalit. Mapovat výskyt ptáků jediný den a ještě na konci září, když některé druhy už jsou prostě fuč, není moc odpovědné. Co se dá dělat, asi je na stavbu od posledního posouzení v roce 2001 kvalt.

f) Posouzení vlivů se nezabývá přítomností silně ohroženého druhu žluťucha žlutá, byť je v dotčené lokalitě dokumentován již 120 let. Zásah lokality jejího výskytu vyžaduje povolení výjimky, tu ale vydává rovněž krajský úřad, tak tam asi nebude problém.

Pro zájemce a nadšence opět naše podání k dalšímu využití nebo inspiraci ve wordu:

průtah_EIA_vyjádření_č.1

průtah_EIA_vyjádření_č_2

Stanovisko_krajský_úřad

eia_karlovarská-přemyslovská_podnět_mžp_přezkum

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Už druhá žaloba na zrušení demoličního výměru ke KD Inwest podána

V neděli 15/12/2013 jsme podali už druhou žalobu na zrušení rozhodnutí, kterým stavebně správní odbor Magistrátu města Plzně zamítl naše odvolání do demoličního výměru ke KD Inwest.

Pamětníci, kteří sledují celou kauzu od počátku možná vzpomenou, že v den, kdy započaly samotné demoliční práce, tedy 4/4/2011 jsme podali první žalobu a soud o rok později slavně vyhráli. V rozsudku uložil Krajský soud v Plzni odboru stavebně správnímu MMP, aby se naším odvoláním do demoličnímu výměru zabýval i obsahově a vyrovnal se s argumenty, které jsem tam snesli, když jsme tvrdili, že demoliční řízení proběhlo nezákonně. Stavebně správní odbor však závazné doporučení krajského soudu neposlechl a naše odvolání opět, téměř přesně 2 roky od jeho podání, zamítl z formálních důvodů. Tady si dovolíme citovat kus textu naší opakované žaloby:

“Odvolací orgán byl zjevně veden představou, že naše sdružení už rezignuje a nebude se svého práva domáhat, když KD Inwest už víc než rok nestojí a CORSO Plzeň zřejmě také stát nebude. Žalobce však v tuto chvíli vede i jen prostá zvědavost členů sdružení nahlédnout do spisu k demoličnímu řízení a zjistit, co je důvodem tak úporného boje obou stupňů stavebních úřadů, aby účast žalobce na řízení neumožnili. ”

Doufáme, že i tentokrát (a snad dříve než za rok) Krajský soud v Plzni rozhodnutí zruší a opět uloží stavebně správnímu odboru velkého magistrátu, aby naše odvolání projednal a my se snad konečně do toho demoličního spisu dostaneme a možná i jednou dosáhneme toho, že se demoliční výměr vydaný za skutečně podivných okolností obvodním stavebním úřadem také zruší. Chápeme, že velký magistrát musí držet basu se svým obvodem, ale měl by to pokud možno dělat v rámci správního řádu, jinak bychom mohli propadnout pocitu, že vlastně žijeme o pár tisíc kilometrů východněji.

Opravdu nás  zajímá, co je tam proboha tak tajného, že nás tam 2 roky nechtějí pustit a radši riskují opakovanou blamáž u soudu. A také je zajímavá otázka, co si počít s územním řízením k novému obchoďáku, když demolice starého kulturního domu vlastně proběhnout nemohla. Pro zájemce jako obvykle celý text žaloby ve wordu k dalšímu použití zde:

13_12_15_demolice_správní žaloba II

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Územní řízení ke CORSO Plzeň pokračuje

Ač se to může zdát nepravděpodobné, územní řízení ke CORSO Plzeň bylo opět zahájeno a po několika veletočích týkajících se podjatosti plzeňského magistrátu je věc zase v kompetenci zdejšího stavebně-správního odboru. Přestože bylo ze strany vedení města jednu chvíli tvrzeno, že podjatí jsou, nakonec jim Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlilo, že to tak vlastně ani není, a  řízení se zase vrací domů po kratší epizodě v Rokycanech.

Mezitím uběhlo spoustu vody a než se vyřešila podjatost a kdo by měl v územním řízení pokračovat, stačila vypršet nájemní smlouva na městské pozemky, respektive vešla v účinnost klauzule, že pokud investor nesplní regulační podmínky do 30.6.2013, nájem zaniká a na městských pozemcích se stavět nemůže. Smlouva je sice napsaná tak nešikovně, že připouští dvojí výklad a Amádeus se samozřejmě drží výkladu, že nájem stále trvá.  O to se teď město s investorem soudí na půdorysu žaloby města o vyklizení městských pozemků.

Ani Kontrolní skupina.cz ale nespí a dne 14/11/2013 jsme podali stavebnímu úřadu návrh na zastavení územního řízení, když bylo zahájeno na základě nezákonné resp. nepřípustné žádosti. To proto, aby měl stavební úřad formální podnět, kterým se musí obsahově zabývat, i když by na tento závěr měl přijít sám, když někdo chce stavět na cizích pozemcích, ke kterým nemá ani jiný titul. Dne 30/11/2013 jsme pak reagovali na to, jak se Amádeus Plzeň a.s. postavil k našim březnovým námitkám do územního řízení, neboť má pocit, že jej naše sdružení šikanuje. K tomu se ale musíme ohradit. Účelem našich podání nikdy nebylo někoho šikanovat, jen se snažíme důsledně bojovat o to, aby řízení proběhlo zákonně a ničeho nebylo opomenuto. Jsme takto připraveni pokračovat i v následujících letech.

Pro zájemce o podrobné studium kauzy jsou naše podání zde:

návrh na zastavení řízení

replika k vyjádření Amádea Plzeň a.s. k námitkám

Má-li někdo zájem se podívat do celého spisu k územnímu řízení, nechť se na nás obrátí, vystavíme mu plnou moc a s tou ho úředníci nebudou moci vyhnat, neb bude nahlížet do spisu jako účastník řízení pod našimi křídly.

Posted in kauzy | Leave a comment

Demolice KD Inwest proběhla nezákonně

Dne 7.6.2013 konečně rozhodl Krajský soud v Plzni o naší správní žalobě proti demoličnímu výměru na KD Inwest, kterou jsme podali 4.4.2012. Rozsudek včetně odůvodnění nám byl doručen 21.6.2013. Krajský soud naší žalobě vyhověl, usnesení magistrátního stavebního úřadu zrušil a uložil mu tak znovu demolici projednat (přesně řečeno musí opakovat řízení od okamžiku našeho odvolání do demoličního výměru). Fakticky to znamená, že demoliční výměr není pravomocný, a tedy Amádeus Plzeň dům zbořil protizákonně.

Soud žalobě vyhověl ve všech podstatných bodech naší argumentace:

a) pokud se ekologické občanské sdružení přihlásí do řízení, je účastníkem až do té doby, než se o jeho účasti nějak rozhodne,

b) pokud stavební úřad do řízení ekology nechce, musí o tom zvlášť rozhodnout a svoje rozhodnutí odůvodnit, nemůže je jen tak bez ničeho vykázat,

c) stavební úřad nemůže ani dělat, že si prostě ekologů v řízení nevšímá a k jejich připomínkám nepřihlíží, aniž by provedl důkladnou úvahu, proč je v řízení nechce, proč podle jeho názoru není ochrana životního prostředí v tomto řízení dotčena a aniž by o tom nějak rozhodl a svoje rozhodnutí odůvodnil. Každé takové rozhodnutí o účasti lze samozřejmě napadnout odvoláním a později i žalobou.

Doufáme, že místní stavební úřady pochopí, že jde o precedens, a že nelze jen tak vyhazovat z řízení přihlášené účastníky. Škoda jen, že to trvalo rok a že ten barák už dávno nestojí. Škoda jen, že v tomto případě stavební úřad už nerozhodne o povinnosti obnovit předešlý stav. Bylo by hezké, kdyby Amádeus musel postavit ten dům zpátky, když už si ho nezákonně zbořil. Doufáme, že Krajský soud v příštím sporu už žalobě přizná odkladný účinek, aby se u takhle velkých věcí nebořilo (nebo nestavělo) dřív, než soud přezkoumá, jestli stavební řízení proběhlo v pořádku. Těšíme se na pokračování tohoto nekonečného příběhu.

Celý rozsudek ke stažení pro zájemce zde:

rozsudek_zrušení demolice

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Odpor proti napomenutí magistrátu za dvojí podpis referenda

Všem, kteří si 17/12/2012 a kdykoliv později převzali příkaz magistrátu o udělení napomenutí za spáchání přestupku dvojího podpisu pod referendem k OC CORSO níže dáváme k dispozici vzor odporu, který je možno podat v těch případech, kde ještě neuběhla lhůta k jeho podání. Ten, kdo si převzal příkaz 17/12/2012 a 18/12/2012 musí podat odpor (stačí na poště) nejpozději 2/1/2013.  Kdo převzal příkaz  později než 18/12/2012, stačí o příslušný počet dnů později.

Není potřeba se příliš bát nákladů 1.000,- Kč, kterými v poučení magistrát hrozí. U podpisů uskutečněných do konce roku 2011 je věc už promlčená.

Přestupek je možno projednat jen do roka od okamžiku jeho spáchání. Řízení je nutno do roka  pravomocně skončit. Podaným odporem se řízení teprve zahajuje, rozhoduje se samozřejmě s možností odvolání, je tedy pravděpodobné, že magistrát nestihne odpory včas projednat, pokud se ještě podá odvolání. Důkazní povinnost je na straně magistrátu, “pachatel” sáme nemusí tvrdit téměř nic… Přesto tu ale možnost, že bude povinnost hradit náklady řízení, existuje.

Jsme přesvědčení, že tahle nehoráznost, by neměla magistrátu (resp. agilnímu Bc. Matouškovi – vedoucímu odboru správních činností) projít. Všem, kterým již lhůta pro podání odporu uběhla se omlouváme, v čase Vánočním a silvestrovském jsme nestihli text níže připravit dříve.

Referendum_prestupek_odpor

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Územní řízení k OC CORSO/ARÉNA ZAHÁJENO

V pondělí 5/11/2012 bylo oficiálně zahájeno územní řízení pro stavbu označovanou tam ještě postaru jako OC Aréna, Americká třída. Přečtěte si níže vyhlášku, kterou bylo zahájení řízení oznámeno. Je to zajímavé čtení i přes komisní úřední češtinu.

Zároveň si také přečtěte, jak se do územního řízení vyjádřilo Město Plzeň v rámci svojí samosprávné kompetence, kde má mj. chránit zájmy svých občanů.  Město v kostce požaduje:

- nesouhlasí s umístěním prodejních stánků na Americké třídě

- nesmí dojít k poškození stávajících stromů na Denisově nábř. a Americké tř. (nicméně nové sadové úpravy požaduje provést tak, aby jejich údržba byla co nejlevnější, rozuměj monolitické pásy keřů nebo rozlehlé trávníky, které se snadno stříhají/sekají), dále upozorňuje na skutečnost, že stromy na Americké ještě porostou a podle stávajícího projektu nebudou mít k růstu za pár let dost místa (změnu však vlastně nepožaduje, dovoluje si jen upozorňovat),

- reklamní panely jsou pronajaty firmě RENCAR a investor se s firmou musí domluvit, jak se s nimi v průběhu stavby naloží,

- při stavbě si investor musí dávat pozor na různé kabely, především na optické kabely magistrátní datové sítě.

Stanovisko města Plzně jako samosprávného orgánu je přitom pro územní řízení zásadní. Stavební úřad je nemůže jen tak obejít. Město se vůbec nevěnuje architektonické kvalitě objektu, nijak nepožaduje dodržení regulačních podmínek. Nijak nepracuje se skutečností, že z hlediska rozvoje města jde o mimořádný prostor, který výrazně změní tvář města jako celku, a  to přestože se za město vyjadřuje jeho “odbor rozvoje a plánování”.

S ohledem na Krajským soudem v Plzni čerstvě nařízené referendum, bychom měli/mohli kontaktovat naše politické představitele, aby svoje stanovisko a požadavky na investora zásadním způsobem doplnili. Po vydání územního rozhodnutí se totiž může snadno stát, že s tím město jako samosprávný orgán, i přes výsledky referenda nebude moci mnoho dělat. Jde o náhodu nebo záměrnou taktiku? Závěry necháme na vás.

Připravíme jako obvykle nějaké vzory, abychom všem usnadnili možnost napsat primátorovi a radě města a zveřejníme je zde! Nejlépe bychom měli dopisy poslat našim radním a zastupitelům před zítřejším zastupitelstvem nebo v jeho průběhu.

vyhláška_zahájení územního řízení

stanovisko_MP_územní řízení_CORSO

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Zastupitelstvo stáhlo rozhodnutí o prodeji pozemků

Zastupitelstvo města Plzně se rozhodlo nerozhodnout o prodeji pozemků firmě Amádeus Plzeň a.s. pro výstavbu OC CORSO.  Kontrolní skupina.cz byla společně s přípravným výborem referenda jedním z iniciátorů občanského protestu proti tomu prodeji. Chceme zde upozornit, že město se stále nechová k investorovi jako plnohodnotný partner, spíše mu jde na ruku tam, kde nelze věc snadno komplikovat občanskými protesty.

Považujeme za velikou chybu, že v této fázi projektu Rada města Plzně potvrdila pronájem pozemků investorovi, byť svoje původní rozhodnutí změnila tak, že dobu pronájmu zkrátila na období do poloviny roku 2013. Obrátíme se na Úřad pro hospodářskou soutěž, aby prošetřil, zda je i takto pozměněné rozhodnutí správné. Naše sdružení podalo nabídku s vyšší cenou a pro využití ve veřejném zájmu, jak koneckonců ukládá zákon o obcích a Statut města. Když o naší nabídce hlasovala majetková komise, nebyla se schopna dohodnout, hlasování skončilo nerozhodně. Rada poté na mimořádném jednání přesto rozhodla o odmítnutí naší nabídky a potvrzení týden starého rozhodnutí o pronájmu pozemků Amádeu Plzeň a.s. Obrátíme se zároveň na pana Tomáše Poppa, který také žádal o pronájem, aby se k naší žádosti o prošetření připojil.

Lze předpokládat, že Amádeus Plzeň a.s. předloží v řádu týdnů stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí. Kontrolní skupina.cz je už do územního řízení přihlášena s právem vyjadřovat se všem skutečnostem, možností podávat odvolání apod. K TOMU HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ NÁM POMŮŽOU S NAŠÍ ÚČASTÍ NA ŘÍZENÍ! HLEDÁME PŘEDEVŠÍM PRÁVNÍKY, ALE I OSTATNÍ!

Zde jen vyzýváme představitele města, aby jeho stanovisko v územním řízení bylo negativní nejméně do doby, než budou splněny bezezbytku regulační podmínky. Mgr. Petřík, advokát investora se dnes pokusil na jednání zastupitelstva potřebnou změnu projektu bagatelizovat, ale je pravdou, že musí být zásadně přepracován. Nejméně musí být rozdělen do několika samostatných budov. Dosavadní dokumentaci asi nebude moct investor vůbec použít. Projekt je podle mého názoru vlastně na začátku a je na místě vrátit se k myšlence architektonické soutěže. Regulační podmínky pak mohou posloužit jako jedna část zadání a  výsledek referenda jako druhá část.

Kontrolní skupina.cz si vyžádá informace podle zákona o přístupu k informacím o hlasování v radě města o pronájmu pozemků společnosti Amádeus Plzeň a.s. a výsledek svého pátrání potom zveřejní. Občané mají právo na to vědět, kteří členové rady města berou veřejné mínění opravdu vážně, a kteří spíše naslouchají zájmům investorů při obchodu s městským prostorem.

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Napište zastupitelům

Chcete-li sdělit zastupitelům města Plzně svůj nesouhlas s prodejem městských pozemků investorovi pro OC Aréna/Corso, učiníte tak nejsnáze zde:

http://www.arenu-ne.cz/email.php

Za Vaši podporu děkujeme.

Posted in kauzy | Leave a comment

Napište primátorovi a radě

Rada města Plzně bude zítra 31.5.2012 jednat o pronájmu a potom i prodeji městských pozemků, které Amádeus Plzeň a.s. nutně potřebuje pro svojí stavbu. Připravili jsme k vašemu využití text e-mailu společně s adresami členů rady, abyste mohli vyjádřit svou nespokojenost. Bez těchto pozemků nemůže Amádeus Plzeň a.s. stavět. Pokud město pozemky prodá, právě tato politická reprezentace nese přímou odpovědnost za to, co tam bude stát. Bez vytáček a výmluv na soukromé vlastnictví investora. Tyto pozemky jsou veřejným statkem, město není nijak povinno je investorovi prodat. Nehrozí žaloby ani arbitráže. Je to jenom a jenom politické rozhodnutí současné koalice.

Každý e-mail se počítá.

Vážený pane primátore

Posted in kauzy | Leave a comment