Napište zastupitelům, ať se CORSO nemůže vrátit

Napište zastupitelům, ať představí Územní studii Americká – Sirková veřejnosti, než ji schválí!

CORSO odmítlo v referendu před téměř 5 roky více než 35 tisíc lidí. Na programu jednání zastupitelstva tento čtvrtek 26/10/17 je ke schválení předkládána územní studie, kterou chce město vymezit, co se na tomto místě smí postavit. Všichni, kdo budou chtít získat stavební povolení, budou muset prokázat, že jsou s územní studií v souladu. Proč nebyla představena veřejnosti, když jde  o tak kontroverzní téma? Proč se nemohli lidé nějak vyjádřit? Budí to dojem, že se narychlo předkládá, aby se mohla v tichosti schválit. Město ji nepochybně připravilo se vší odpovědností, ale proč nám ji nejdříve neukáže? Nový územní plán schválený loni stanovil jasné podmínky, za kterých se v území smí stavět a zároveň požaduje zpracování podrobnější územní studie, aby měl stavební úřad potřebný detail pro povolování staveb. Podmínky podle územního plánu jsou v zásadě v souladu s požadavky referenda. Územní studie právě vznikla. Není jí důvod tajit. Bez ní stejně nikdo nic nepostaví. Práva vlastníků se více než podle územního plánu omezit nemohou.

Studii si můžete stáhnout zde: Územní studie Americká-Sirková. Výkresy a vizualizace jsou na až na konci dokumentu.

Celý návrh usnesení zastupitelstva společně s dalšími podklady najdete zde (bod 27): Podklady na jednání zastupitelstva 26/10/17

Adresy všech zastupitelů stačí zkopírovat do řádku “Komu”: ’RSDr. Ing. Karel Kvit’ <karelkvit@seznam.cz>, ‘Bartáková Eliška Mgr.’ <bartakovae@plzen.eu>, ‘Fišer Petr’ <fiser@plzen.eu>, ‘Gola Vlastimil Ing.’ <gola@plzen.eu>, ‘Mádlová Ivana PhDr. Ph.D. MBA’ <madlova@plzen.eu>, ‘Procházka David Mgr.’<prochazkad@plzen.eu>, ‘Rada Bohuslav Ing.’ <radab@plzen.eu>, ‘Zeman Pavel’ <zeman@plzen.eu>, ‘Šrámek Pavel Ing. MBA’<sramekp@plzen.eu>, ‘Šustáček Petr’ <sustacek@plzen.eu>, ‘Zarzycký Roman Mgr.’ <zarzycky@plzen.eu>, ‘Chalupný Michal Bc.’<chalupny@plzen.eu>, ‘Bis Jiří Ing.’ <bis@plzen.eu>, ‘Brabec Miroslav Mgr.’ <brabec@plzen.eu>, ‘Duchek Pavel Ing.’<duchekp@plzen.eu>, ‘Herinková Eva Bc.’ <herinkova@plzen.eu>, ‘Kotas Pavel Ing.’ <kotas@plzen.eu>, ‘Kuthan Jiří’<kuthan@plzen.eu>, ‘Osvald Petr Ing.’ <osvald@plzen.eu>, ‘Zrzavecký Martin’ <zrzavecky@plzen.eu>, ‘Boček Pavel MUDr.’<bocek@plzen.eu>, ‘Janouškovec Pavel Mgr.’ <janouskovec@plzen.eu>, ‘Náhlík Petr Ing.’ <nahlik@plzen.eu>, ‘Bystřická Jana’<bystrickaj@plzen.eu>, ‘Hrubeš František Dr. Mgr.’ <hrubes@plzen.eu>, ‘Štefanová Monika Magdalena’ <stefanova@plzen.eu>, ‘Štekl Václav Ing.’ <stekl@plzen.eu>, ‘Aschenbrenner Lumír Ing.’ <aschenbrenner@plzen.eu>, ‘Baxa Martin Mgr.’<baxam@plzen.eu>, ‘Čermák Jakub Mgr.’ <cermak@plzen.eu>, ‘Matoušová Helena’ <matousova@plzen.eu>, ‘Šindelář Pavel Mgr.’<sindelar@pmdp.cz>, ‘Šlouf David Bc.’ <slouf@plzen.eu>, ‘Šneberger Jiří Ing.’ <sneberger@plzen.eu>, ‘Trůková Eva’<trukova@plzen.eu>, ‘Uhlík Milan Ing.’ <uhlikm@plzen.eu>, ‘Dvořák Michal’ <dvorakmichal@plzen.eu>, ‘Chaloupek Václav Mgr.’<chaloupek@plzen.eu>, ‘Chvojka Petr’ <chvojkap@plzen.eu>, ‘Rösch Ludvík JUDr.’ <rosch@plzen.eu>, ‘Fluxa Jan PhDr.’<fluxa@plzen.eu>, ‘Jehličková Ilona Mgr.’ <jehlickova@plzen.eu>, ‘Suchý Petr Mgr.’ <suchy@plzen.eu>, ‘Vozobule Michal Mgr.’<vozobulem@plzen.eu>, ‘Ženíšek Ondřej Mgr.’ <zeniseko@plzen.eu>, ’Šupík Milan’ <supikmi@plzen.eu>

Funguje např. pro gmail / outlook / thunderbird / seznam ale i další.

Jako text e-mailu můžete použít například tohle:

“Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych Vás vyzval/a k odložení projednání bodu č. 27 Územní studie Americká – Sirková, který je plánován na 26/10/17. Jsem přesvědčen/a, že studie by měla být před svým schválením představena veřejnosti, tak aby lidé měli možnost se k ní nějakým vhodným způsobem vyjádřit. Projekt CORSO odmítlo v místním referendu více než 35 tisíc lidí. Opravdu jste přesvědčeni, že je nutné narychlo studii schválit, když jde o tak kontroverzní téma? Za minimum slušnosti bych považoval/a alespoň několikaměsíční výstavu v ulicích města. Podobná zpupnost politiků, kteří nehledí na zájem veřejnosti, a z toho pramenící pocit, že jsou úplně odtržení od normálního života, žene lidi do náruče antisystémových stran. Opravdu máte v úmyslu zamést pod koberec názor 35 tisíců lidí, kteří žijí v našem městě? Jsem přesvědčen/a, že studie je zpracována městem velmi odpovědně, a proto není důvod ji schovávat. Nejdříve ji ukažte a až potom schvalujte! Od jejího schválení bude možné stavět jen tak, jak ona určí. Jsem přesvědčen/a, že plzeňská veřejnost si zaslouží ji vidět předem.

S pozdravem”

NAPIŠTE JIM. TEĎ HNED! ZÍTRA BUDE POZDĚ. MY UŽ JSME TO UDĚLALI.

Posted in kauzy | Comments Off

Comments are closed.