Už druhá žaloba na zrušení demoličního výměru ke KD Inwest podána

V neděli 15/12/2013 jsme podali už druhou žalobu na zrušení rozhodnutí, kterým stavebně správní odbor Magistrátu města Plzně zamítl naše odvolání do demoličního výměru ke KD Inwest.

Pamětníci, kteří sledují celou kauzu od počátku možná vzpomenou, že v den, kdy započaly samotné demoliční práce, tedy 4/4/2011 jsme podali první žalobu a soud o rok později slavně vyhráli. V rozsudku uložil Krajský soud v Plzni odboru stavebně správnímu MMP, aby se naším odvoláním do demoličnímu výměru zabýval i obsahově a vyrovnal se s argumenty, které jsem tam snesli, když jsme tvrdili, že demoliční řízení proběhlo nezákonně. Stavebně správní odbor však závazné doporučení krajského soudu neposlechl a naše odvolání opět, téměř přesně 2 roky od jeho podání, zamítl z formálních důvodů. Tady si dovolíme citovat kus textu naší opakované žaloby:

“Odvolací orgán byl zjevně veden představou, že naše sdružení už rezignuje a nebude se svého práva domáhat, když KD Inwest už víc než rok nestojí a CORSO Plzeň zřejmě také stát nebude. Žalobce však v tuto chvíli vede i jen prostá zvědavost členů sdružení nahlédnout do spisu k demoličnímu řízení a zjistit, co je důvodem tak úporného boje obou stupňů stavebních úřadů, aby účast žalobce na řízení neumožnili. ”

Doufáme, že i tentokrát (a snad dříve než za rok) Krajský soud v Plzni rozhodnutí zruší a opět uloží stavebně správnímu odboru velkého magistrátu, aby naše odvolání projednal a my se snad konečně do toho demoličního spisu dostaneme a možná i jednou dosáhneme toho, že se demoliční výměr vydaný za skutečně podivných okolností obvodním stavebním úřadem také zruší. Chápeme, že velký magistrát musí držet basu se svým obvodem, ale měl by to pokud možno dělat v rámci správního řádu, jinak bychom mohli propadnout pocitu, že vlastně žijeme o pár tisíc kilometrů východněji.

Opravdu nás  zajímá, co je tam proboha tak tajného, že nás tam 2 roky nechtějí pustit a radši riskují opakovanou blamáž u soudu. A také je zajímavá otázka, co si počít s územním řízením k novému obchoďáku, když demolice starého kulturního domu vlastně proběhnout nemohla. Pro zájemce jako obvykle celý text žaloby ve wordu k dalšímu použití zde:

13_12_15_demolice_správní žaloba II

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Leave a Reply