Zastupitelstvo stáhlo rozhodnutí o prodeji pozemků

Zastupitelstvo města Plzně se rozhodlo nerozhodnout o prodeji pozemků firmě Amádeus Plzeň a.s. pro výstavbu OC CORSO.  Kontrolní skupina.cz byla společně s přípravným výborem referenda jedním z iniciátorů občanského protestu proti tomu prodeji. Chceme zde upozornit, že město se stále nechová k investorovi jako plnohodnotný partner, spíše mu jde na ruku tam, kde nelze věc snadno komplikovat občanskými protesty.

Považujeme za velikou chybu, že v této fázi projektu Rada města Plzně potvrdila pronájem pozemků investorovi, byť svoje původní rozhodnutí změnila tak, že dobu pronájmu zkrátila na období do poloviny roku 2013. Obrátíme se na Úřad pro hospodářskou soutěž, aby prošetřil, zda je i takto pozměněné rozhodnutí správné. Naše sdružení podalo nabídku s vyšší cenou a pro využití ve veřejném zájmu, jak koneckonců ukládá zákon o obcích a Statut města. Když o naší nabídce hlasovala majetková komise, nebyla se schopna dohodnout, hlasování skončilo nerozhodně. Rada poté na mimořádném jednání přesto rozhodla o odmítnutí naší nabídky a potvrzení týden starého rozhodnutí o pronájmu pozemků Amádeu Plzeň a.s. Obrátíme se zároveň na pana Tomáše Poppa, který také žádal o pronájem, aby se k naší žádosti o prošetření připojil.

Lze předpokládat, že Amádeus Plzeň a.s. předloží v řádu týdnů stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí. Kontrolní skupina.cz je už do územního řízení přihlášena s právem vyjadřovat se všem skutečnostem, možností podávat odvolání apod. K TOMU HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ NÁM POMŮŽOU S NAŠÍ ÚČASTÍ NA ŘÍZENÍ! HLEDÁME PŘEDEVŠÍM PRÁVNÍKY, ALE I OSTATNÍ!

Zde jen vyzýváme představitele města, aby jeho stanovisko v územním řízení bylo negativní nejméně do doby, než budou splněny bezezbytku regulační podmínky. Mgr. Petřík, advokát investora se dnes pokusil na jednání zastupitelstva potřebnou změnu projektu bagatelizovat, ale je pravdou, že musí být zásadně přepracován. Nejméně musí být rozdělen do několika samostatných budov. Dosavadní dokumentaci asi nebude moct investor vůbec použít. Projekt je podle mého názoru vlastně na začátku a je na místě vrátit se k myšlence architektonické soutěže. Regulační podmínky pak mohou posloužit jako jedna část zadání a  výsledek referenda jako druhá část.

Kontrolní skupina.cz si vyžádá informace podle zákona o přístupu k informacím o hlasování v radě města o pronájmu pozemků společnosti Amádeus Plzeň a.s. a výsledek svého pátrání potom zveřejní. Občané mají právo na to vědět, kteří členové rady města berou veřejné mínění opravdu vážně, a kteří spíše naslouchají zájmům investorů při obchodu s městským prostorem.

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Leave a Reply