Napište zastupitelům, ať se CORSO nemůže vrátit

Napište zastupitelům, ať představí Územní studii Americká – Sirková veřejnosti, než ji schválí! CORSO odmítlo v referendu před téměř 5 roky více než 35 tisíc lidí. Na programu jednání zastupitelstva tento čtvrtek 26/10/17 je ke schválení předkládána územní studie, kterou … Continue reading

Posted in kauzy | Comments Off

Územní řízení ke CORSO Plzeň pokračuje

Ač se to může zdát nepravděpodobné, územní řízení ke CORSO Plzeň bylo opět zahájeno a po několika veletočích týkajících se podjatosti plzeňského magistrátu je věc zase v kompetenci zdejšího stavebně-správního odboru. Přestože bylo ze strany vedení města jednu chvíli tvrzeno, … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment

Napište zastupitelům

Chcete-li sdělit zastupitelům města Plzně svůj nesouhlas s prodejem městských pozemků investorovi pro OC Aréna/Corso, učiníte tak nejsnáze zde: http://www.arenu-ne.cz/email.php Za Vaši podporu děkujeme.

Posted in kauzy | Leave a comment

Napište primátorovi a radě

Rada města Plzně bude zítra 31.5.2012 jednat o pronájmu a potom i prodeji městských pozemků, které Amádeus Plzeň a.s. nutně potřebuje pro svojí stavbu. Připravili jsme k vašemu využití text e-mailu společně s adresami členů rady, abyste mohli vyjádřit svou … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment

Navrhujeme odejmutí autorizace Ing. Skořepovi za provedenou EIA

V pondělí 24.4.2012 jsme Ministerstvu životního prostředí podali návrh, aby  ing. Zdeňku Skořepovi byla odejmuta autorizace k hodnocení vlivů na životní prostředí, protože nepřípustným způsobem porušil svoje povinnosti při zpracování posudku na plánovaný obchodní dům OC Aréna Plzeň/ OC Corso Plzeň. … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment

Demolice pokračuje přes podanou žalobu a azbest

Dne 4.dubna 2012 podalo naše sdružení správní žalobu na zrušení demoličního výměru, a to především z následujících důvodů: na řízení byla protiprávně odepřena účast našemu občanskému sdružení  jako řádně přihlášenému  účastníku, byl nám opakovaně odepřen přístup do spisu; v řízení o … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment

Stížnost na postup v EIA vyřízena – úřad prý nijak nepochybil

Krajský úřad Plzeňského kraje – vyřízení stížnosti na postup v EIA, vedoucí: Ing. Jiří Heran, odp. prac: Mgr. Drahomíra Janoušková Obdobná situace jako v řízení o demolici kulturního domu panuje i na krajském úřadu. Naše stížnost na postup Mgr. Čečila … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment

Podivná hra úředníků při rozhodování o demolici

Úřad: ÚMO Plzeň 3 – demolice a přístup do spisu, vedoucí: Eva Hubená Ani po 4 měsících se nepodařilo našemu sdružení nahlédnout do spisu k řízení o demolici KD. Proč? O dpovědi lze jen spekulovat. Stavební úřad na ÚMO Plzeň … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment

Stanovisko EIA zveřejněno

Dne 6.12.2011 bylo v informačním systému EIA zveřejněno souhlasné stanovisko krajského úřadu k výstavbě OC Aréna Plzeň. Již teď deklarujeme, že jej napadneme v územním řízení a bude-li potřeba i soudně. Stanovisko naleznete zde.

Posted in kauzy | Leave a comment

Zahájení řízení o demolici – ÚMO Plzeň 3

Úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby, vedoucí Eva Hubená, odp. pracovnice Libuše Tafatová Chcete li pomoci, využijte některé z našich podání, přihlašte se do řízení, nebo požádejte o informace. O výsledku nás informujte e-mailem, kam přiložíte skeny Vaší … Continue reading

Posted in kauzy | Leave a comment