Územní řízení k OC CORSO/ARÉNA ZAHÁJENO

V pondělí 5/11/2012 bylo oficiálně zahájeno územní řízení pro stavbu označovanou tam ještě postaru jako OC Aréna, Americká třída. Přečtěte si níže vyhlášku, kterou bylo zahájení řízení oznámeno. Je to zajímavé čtení i přes komisní úřední češtinu.

Zároveň si také přečtěte, jak se do územního řízení vyjádřilo Město Plzeň v rámci svojí samosprávné kompetence, kde má mj. chránit zájmy svých občanů.  Město v kostce požaduje:

- nesouhlasí s umístěním prodejních stánků na Americké třídě

- nesmí dojít k poškození stávajících stromů na Denisově nábř. a Americké tř. (nicméně nové sadové úpravy požaduje provést tak, aby jejich údržba byla co nejlevnější, rozuměj monolitické pásy keřů nebo rozlehlé trávníky, které se snadno stříhají/sekají), dále upozorňuje na skutečnost, že stromy na Americké ještě porostou a podle stávajícího projektu nebudou mít k růstu za pár let dost místa (změnu však vlastně nepožaduje, dovoluje si jen upozorňovat),

- reklamní panely jsou pronajaty firmě RENCAR a investor se s firmou musí domluvit, jak se s nimi v průběhu stavby naloží,

- při stavbě si investor musí dávat pozor na různé kabely, především na optické kabely magistrátní datové sítě.

Stanovisko města Plzně jako samosprávného orgánu je přitom pro územní řízení zásadní. Stavební úřad je nemůže jen tak obejít. Město se vůbec nevěnuje architektonické kvalitě objektu, nijak nepožaduje dodržení regulačních podmínek. Nijak nepracuje se skutečností, že z hlediska rozvoje města jde o mimořádný prostor, který výrazně změní tvář města jako celku, a  to přestože se za město vyjadřuje jeho “odbor rozvoje a plánování”.

S ohledem na Krajským soudem v Plzni čerstvě nařízené referendum, bychom měli/mohli kontaktovat naše politické představitele, aby svoje stanovisko a požadavky na investora zásadním způsobem doplnili. Po vydání územního rozhodnutí se totiž může snadno stát, že s tím město jako samosprávný orgán, i přes výsledky referenda nebude moci mnoho dělat. Jde o náhodu nebo záměrnou taktiku? Závěry necháme na vás.

Připravíme jako obvykle nějaké vzory, abychom všem usnadnili možnost napsat primátorovi a radě města a zveřejníme je zde! Nejlépe bychom měli dopisy poslat našim radním a zastupitelům před zítřejším zastupitelstvem nebo v jeho průběhu.

vyhláška_zahájení územního řízení

stanovisko_MP_územní řízení_CORSO

Posted in Kontrolní skupina.cz | Leave a comment

Leave a Reply