Stížnost na postup v EIA vyřízena – úřad prý nijak nepochybil

Krajský úřad Plzeňského kraje – vyřízení stížnosti na postup v EIA, vedoucí: Ing. Jiří Heran, odp. prac: Mgr. Drahomíra Janoušková

Obdobná situace jako v řízení o demolici kulturního domu panuje i na krajském úřadu. Naše stížnost na postup Mgr. Čečila při vedení veřejného projednání byla vyřízena s tím, že úřad nijak nepochybil. 

Odpověď odboru dohledu a stížností je výsměchem všem, kdo se veřejného projednání zúčastnili a sledovali způsob, jak bylo zorganizováno, všem, kdo museli stát 2,5 hodiny v přeplněné místnosti, než se dostali ke slovu, nebo se do místnosti vůbec nedostali a účast na projednání jim byla odepřena. Krajský úřad se k řadě našich připomínek ve stížnosti nevyjádřil vůbec nijak, neprovedl žádný z námi navrhovaných důkazů. Přestože mu správní řád výslovně ukládá zjistit skutečný stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti. (§3 SprŘ)  Kontrolní odbor se spokojil s tvrzením pana Mgr. Nálevky (na místě nejspíše ten pán s mikrofonem?:-), který tvrdil, že v místnosti bylo po celou dobu projednání  k dispozici zhruba 10 volných  židlí a kdo stál mohl si přinést židli odvedle!  Zvukový záznam z jednání nejspíš ani neposlouchali.

Budeme trvat na tom, aby věc prošetřilo i MŽP! Kdo může např. poskytnout fotodokumentaci z jednání, ať se nám ozve e-mailem. Vítána je i ochota napsat krátké svědectví, abychom je mohli přiložit jako další důkaz k podání na MŽP.

Kdo má čas a nebojí se, ať podá stížnost na Mgr. Čečila znovu! Ke stažení u článku z 5.prosince. Jen tlakem z více stran dosáhneme svého. 

Pokud se nám už v této fázi podaří zpochybnit regulérnost posouzení vlivů na životní prostředí, bude se muset opakovat a nebude možné jí použít ve stavebním řízení. Pokud bude někdo potrestán za vedení veřejného projednání, snadno později prokážeme u soudu, že EIA nebyla v pořádku.

Všem účastníkům veřejného projednání pro zasmání poskytujeme:

12_01_18_kúpk_vyřízení stížnosti k eia

Posted in kauzy | Leave a comment

Leave a Reply